Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A reprezentowana przez Dyrektora Placówki.

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Krystian Cziuk e-mail:
  kierownik@sp21.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 1. Przepisy prawa:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
 1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
 2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
 4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole

Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
 4. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Jarota
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:11:39
Informację wprowadził do BIPJoanna Jarota
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:11:39
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-09 08:18:31
2Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-09 08:18:51
3Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-14 20:57:49
4Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-14 20:59:13
5Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-14 20:59:47
6Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-14 21:01:05
7Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:01:09
8Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:01:51
9Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:02:36
10Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:03:05
11Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:05:21
12Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:07:18
13Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:10:42
14Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:11:26
15Modyfikacja stronyJoanna Jarota2020-09-17 21:13:10
16Modyfikacja stronyJoanna Jarota2022-01-18 15:18:57