Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

5.07.2022 - Kontrola sanitarna SP 21

Protokół kontroli zewnętrznej - Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły

30.06.2022 - Kontrola sanitarna SP 21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły

29.03.2022-Kontrola sanitarna SP 21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły

5.07.2021 Kontrola sanitarna SP21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego

1.07.2021 - Kontrola wypoczynku - Kuratorium Oświaty w Katowicach

Protokół kontroli w zakresie prawidłowości organizowania wypoczynku

17.05.2021 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

14.09.2020 Kontrola KO

Protokół kontroli doraźnej

13.07.2009 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM

Protokół z kontroli UM

21.10.2008 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

16.06.2008 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM

Protokół z kontroli UM

27.06.2008 Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr KAW.09145-38/08

Wystąpienie pokontrolne

4.06.2008 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

23.11.2007 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM

Protokół z kontroli UM

23.10.2007 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

9.03.2007 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli snitarnej

14.02.2007 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

5.03.2007 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej