Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

05.07.2024 - Kontrola wypoczynku - Kuratorium Oświaty w Katowicach

Protokół kontroli w zakresie prawidłowości organizowania wypoczynku.

28.06.2024 Kontrola sanitarna SP 21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły - półkolonie letnie 2024.

29.01.2024 Kontrola sanitarna SP 21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły - półkolonie zimowe 2024.

25.09.2023 - Kontrola sanitarna SP21

Wydawalnia posiłków przy Szkole Podstawowej Nr 21

29.06.2023 - Kontrola sanitarna SP 21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły - półkolonie letnie 2023

2.02.2023 - Kontrola sanitarna SP 21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły

16.01.2023 - Kontrola sanitarna SP 21

Protokół kontroli zewnętrznej - Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły

5.07.2022 - Kontrola sanitarna SP 21

Protokół kontroli zewnętrznej - Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły

30.06.2022 - Kontrola sanitarna SP 21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły

29.03.2022-Kontrola sanitarna SP 21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego szkoły

5.07.2021 Kontrola sanitarna SP21

Kontrola dotycząca stanu sanitarnego

1.07.2021 - Kontrola wypoczynku - Kuratorium Oświaty w Katowicach

Protokół kontroli w zakresie prawidłowości organizowania wypoczynku

17.05.2021 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

14.09.2020 Kontrola KO

Protokół kontroli doraźnej

13.07.2009 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM

Protokół z kontroli UM

21.10.2008 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

16.06.2008 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM

Protokół z kontroli UM

27.06.2008 Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr KAW.09145-38/08

Wystąpienie pokontrolne

4.06.2008 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

23.11.2007 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM

Protokół z kontroli UM

23.10.2007 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

9.03.2007 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli snitarnej

14.02.2007 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

5.03.2007 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej